/ Katechézy - Kázne / Počiatok pokánia

Počiatok pokánia

Počiatok pokánia

 

Počiatkom pokánia a našej duševnej kultivovanosti je to, čo dobrovoľne konali prichádzajúci k Jánovi Krstiteľovi, aby sa dali pokrstiť; teda to, čo hovorí Evanjelium: „Prichádzali k nemu… I krstil ich v Jordáne, zatiaľ čo oni vyznávali svoje hriechy.“[1]

To znamená, že vyznanie našich hriechov je počiatkom kultivovanosti našej duše, počiatkom pokánia a našej prípravy, aby sme prijali spasiteľné semeno Božieho slova.

 

Gregor Palamas

Počiatok pokánia

[1] Mt 3, 5 – 6. Mk 1, 5.