/ Svätí a starci - Reči / Nevyhnutnosť spovede

Nevyhnutnosť spovede

Nevyhnutnosť spovede

 

Roľníci vyorávajú zo zeme divé korene a pripravujú ju na prijatie semien a rastlín. Presne toto spôsobuje aj spoveď v rozumovej pôde, v našom srdci: rozkope ho, z jeho hlbín vyťahuje zlé vášne, ktoré tam boli ukryté a robí ho vhodným na prijatie svätých semien, aby sa kultivovali cnosti a prinášali plody. Lebo ako zem po páde Adama, teraz už od prirodzenosti, rodí tŕnie a ďalšiu neužitočnú burinu, rovnako tak aj naše srdce neprestáva rodiť myšlienky a hanebné vášne zlomyseľnosti, ako aj hriechy, ktoré z nich pochádzajú.

Z toho dôvodu, bratia moji, je nevyhnutné, aby každý z vás mal svojho duchovného otca; aby k nemu prichádzal s vierou, aby sa pred ním pokoril a spovedal sa mu zo všetkého zlého, čo má vo svojom srdci. Je dôležité, aby ste z duše vykorenili tŕnie a burinu hriechu, ktorú každý z vás pestoval vo svojom vnútri vášnivým a nepozorným životom.

 

Gregor Palamas

Nevyhnutnosť spovede