/ Svätí a starci - Reči / Spoveď a pokánie

Spoveď a pokánie

Spoveď a pokánie

 

Keď budete mať svoje uši pripravené počúvať slová Svätého Ducha, je nutné, aby ste uverili tomu, čo vám radíme a navrhujeme my, vaši duchovní otcovia, pre úžitok všetkých; a cez naše kňazské odpustenie a požehnanie sa musíte zmieriť s Tým, ktorý pre svoju nekonečnú ľudomilnosť zatvoril nebesá a zostúpil na zem, aby zasial slová života a semeno spásy do srdca tých, ktorí Ho počúvajú.

Nikto z vás nech nezostane ďaleko od tajomstva spovede, ktorá je počiatkom pokánia. Lebo ako môže niekto ísť ďalej, ako môže napredovať k lepšiemu, keď sa nedotkne ani počiatku cností?

 

Gregor Palamas

 Spoveď a pokánie