/ Správy a informácie / Pripravovaná kniha o Svätej Hore Atos

Pripravovaná kniha o Svätej Hore Atos

Pripravovaná kniha o Svätej Hore Atos

 

Pripravuje sa vydanie unikátnej knihy o Svätej Hore Atos s názvom Dotyk neba – potulky po Atose. Táto plnofarebná kniha na 240-tich stranách približuje čitateľovi každodenný život mníchov a podáva základné informácie o štruktúre dvadsiatich monastierov na Svätej Hore. Približuje každodenný život svätohorských mníchov a historické svedectvá o najvýznamnejších ikonách.

Autor knihy odhaľuje mnohé zákutia Atosu a odkrýva neobyčajné bohatstvo monastierov, ktoré majú viac ako tisícročnú históriu. S čitateľmi sa delí o svoje zážitky a skúsenosti, ktoré bežný človek len tak ľahko nezíska. Pútavou formou opisuje svoje osobné stretnutia s významnými starcami Paisijom Svätohorským, Efrémom Filotejským (Arizonským), starcom Antimom a ďalšími múdrymi askétmi, za ktorými každodenne prichádzali stovky ľudí z celého sveta a hľadali pri nich duchovnú útechu a správny smer v živote.

 

* * *

 

Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., autor pripravovanej knihy Dotyk neba – potulky po Atose, preložil do slovenského jazyka tri veľmi úspešné knihy o živote a poučeniach svätohorského starca Paisija, jedného z najväčších askétov minulého storočia. Z gréckeho jazyka preložil aj knihu Zo záhrady Bohorodičky.

 

Vydavateľstvo Futurum primum

Pripravovaná kniha o Svätej Hore Atos