/ Správy a informácie / Výročie zosnutia svätého Nektária

Výročie zosnutia svätého Nektária

Výročie zosnutia svätého Nektária

 

Dňa 8. novembra 2020 uplynulo sto rokov od zosnutia svätého Nektária Eginského, ktorý patril k najvýznamnejším osobnostiam Pravoslávnej cirkvi v prvej polovici 20. storočia. Je veľkým príkladom zbožnosti pre celú Pravoslávnu cirkev. Tento skutočný pastier, naplnený svätou horlivosťou a žijúci podľa Evanjelia, sa stal vzorom pre veriacich kresťanov. Svojím vlastným príkladom kázal o vyslobodzujúcom charaktere života v Christu a viedol kresťanov k tomu, aby sa prostredníctvom pokánia snažili očistiť svoju dušu a získať Božie kráľovstvo. Ozdobený láskou k Bohu a blížnemu, pokorou a krotkosťou, zhovievavosťou a dobrosrdečnosťou, znášanlivosťou a sebaobetavosťou, sa stal lekárom duší, otcom a vychovávateľom veriacich, služobníkom a pomocníkom kresťanov.

 

Ján Zozuľak

Výročie zosnutia svätého Nektária