/ Starec Paisij Svätohorský / Úvod do knihy Život starca Paisija Svätohorského

Úvod do knihy Život starca Paisija Svätohorského

Úvod do knihy Život starca Paisija Svätohorského

 

 

Človek bol stvorený podľa Božieho obrazu a je povolaný uskutočňovať Božiu podobu. Okrem rozumu, ktorý ho odlišuje od zvierat, dostal aj slobodnú vôľu, aby sa mohol slobodne rozhodovať a byť hlavným uskutočňovateľom svojich skutkov. Boží obraz v človeku znamená dary, ktoré dal Boh len človeku, na rozdiel od ostatných tvorov, aby bol Božím obrazom. Sú to tieto dary: rozumná myseľ, svedomie, slobodná vôľa, teda sloboda, tvorivosť, vrúcna láska a túžba po jedinom Bohu, osobné sebapoznanie a všetko ostatné, čo človeka povyšuje nad všetky ostatné stvorené živé tvory a robí ho človekom a osobnosťou.

Človek žije pravým a autentickým životom len vtedy, keď sa slobodne zjednocuje so svojím originálom – Bohom. Je dočasný na tomto svete, preto by mal byť slobodný od každého priľnutia k pominuteľným veciam. Príkladom slobody od pozemských vecí je svätohorský starec Paisij, ktorého život predkladáme v tejto knihe.

Pri zostavovaní životopisu tohto výnimočného človeka sa autor snažil poukázať na jeho odhodlanie žiť pre Boha a tomu podriadiť celý svoj asketický zápas. V jednotlivých kapitolách sú opísané jeho osobné zápasy a aktivity na každom mieste, kde pôsobil.

Odhalil len málo z toho, čo prežil, aby nám pomohol. Jeho vnútorný život však ostáva utajený, pretože ho skrýval pred ľuďmi. V tejto knihe sú zapísané svedectvá mnohých, ktorí s ním prišli do kontaktu a ktorým veľmi pomohol. Keď niekoho posilní život a zápasy starca Paisija a rozhodne sa aspoň čiastočne napodobniť jeho duchovné úspechy, nech oslavuje Trojjediného Boha, aby s Jeho pomocou našiel pravý zmysel svojho života.

Ján Zozuľak

Jeromních ISAAK

ŽIVOT STARCA PAISIJA SVÄTOHORSKÉHO

1. diel

 Bratislava

 2013

 © prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., preklad z gréckeho jazyka

Úvod do knihy Život starca Paisija Svätohorského