/ Články a štúdie / Byzantská kultúra v slovanskom prostredí

Byzantská kultúra v slovanskom prostredí

Byzantská kultúra v slovanskom prostredí

 

Byzantská filozofia je veľmi dôležitá oblasť pre vedeckú komunitu a výraznou mierou môže prispieť k lepšiemu pochopeniu byzantskej kultúry, ktorá pôsobila v slovanskom prostredí od príchodu Konštantína (Cyrila) a Metoda na Veľkú Moravu. V tejto súvislosti si A. Avenarius všíma, že „proces prenikania a pôsobenia jednej kultúry na kultúru druhú je jav veľmi zložitý, pokiaľ ho nechápeme len ako určitý kontakt, dotyk, efemérne ovplyvnenie, ale vidíme v ňom jav dlhodobejšieho trvania a trvalejšieho zakomponovania určitých javov, prechádzajúcich z kultúry odovzdávajúcej do kultúry prijímajúcej“.

 

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

Byzantská kultúra v slovanskom prostredí