/ Správy a informácie / Pútnický zájazd po južnom Grécku

Pútnický zájazd po južnom Grécku

Pútnický zájazd po južnom Grécku
 
 

V dňoch 23. 06. – 30. 06. 2019 sa pravoslávni veriaci z rôznych kútov Slovenska zúčastnili pútnického zájazdu po južnom Grécku. Tento zájazd zorganizoval a veľmi dôkladne naplánoval otec Ján Zozuľak. Púte sa zúčastnili aj dvaja duchovní otcovia z pravoslávnych cirkevných obcí v Becherove a Holíči. Medzi pútnikmi boli tiež deti od 7 do 15 rokov.

Cieľom pútnického zájazdu bolo spoznať významné historické miesta Pravoslávnej cirkvi v Grécku, navštíviť grécke pravoslávne monastiere a oboznámiť sa s bohatou históriou Grécka. Nemenej zaujímavé bolo aj spoznanie gréckych prírodných krás a ako bonus bolo umožnené aj každodenné kúpanie v Egejskom mori.

Po prílete do Atén sme sa autobusom premiestnili do prímorského mestečka Tolo, kde sme boli ubytovaní 4 noci. Náš hotel sa nachádzal vedľa mora.

V pondelok po raňajkách nás autobus odviezol do mesta Nafplio, kde sme navštívili historickú pevnosť Palamidi. Náš grécky sprievodca Nikos nám veľmi pútavo porozprával mnoho udalostí z histórie pevnosti. Potom sme sa premiestnili do chrámu svätého Lukáša Voino-Jaseneckého. Metropolita Nektários nás veľmi srdečne prijal a sprevádzal po múzeu, ktoré je venované svätému Lukášovi Voino-Jaseneckému, známemu ruskému arcibiskupovi a chirurgovi. V múzeu sa nachádza veľa exponátov spojených so životom a prácou svätého Lukáša, ktorý svojimi činmi aj napriek prenasledovaniu, väzneniu a týraniu zo strany ateistických komunistov dokázal zostať verný Bohu a pravoslávnej viere. Rozprávanie metropolitu Nektária bolo veľmi pútavé a poučné.

Keďže vladyka Nektários Slovensko viackrát navštívil a Slovákov má veľmi rád, spontánne nás pozval na maturitný večierok študentov stredných škôl v jeho eparchii. Všetkých nás veľmi zaujal jeho blízky, priam otcovský vzťah k študentom. Vladyka každému študentovi osobne zablahoželal a odovzdal knihu s venovaním. Tiež sa nám páčil postoj študentov k vladykovi, ktorí s úctou prijímali jeho cenné rady do života.

Na tretí deň našej púte sme navštívili antické historické mesto Epidauros, v ktorom sa nachádzala starobylá nemocnica, súčasťou ktorej bolo aj antické divadlo Epidyra s vynikajúcou akustikou. Potom sme loďou plávali na ostrov Poros, kde sme navštívili monastier Oživujúceho prameňa, pri ktorom sa uzdravilo mnoho ľudí.

V stredu sme sa premiestnili do ženského monastiera Čestného kríža v Mapsose. V tomto monastieri žijú aj tri mníšky z východného Slovenska. Igumena (predstavená) Metodia nás veľmi srdečne privítala a oboznámila so životom mníšok. Zvláštnosťou monastiera je to, že v ňom chovajú viac ako 100 kráv, vyrábajú mliečne výrobky a pestujú zeleninu. O všetko sa starajú mníšky. Igumena nás veľmi milo prekvapila spontánnym pozvaním na obed, ktorý mníšky pre nás pripravovali, zatiaľ čo my sme oddychovali a nasávali blahodatnú atmosféru monastiera. Okrem príjemných zážitkov sme si z monastiera odniesli aj veľa užitočných rád od igumeny. Večer sme sa opäť kúpali v mori.

Vo štvrtok sme navštívili monastier svätého Jána Krstiteľa, ktorý je „zasadený“ v skalách vo výške 485 m nad morom. Je to mužský monastier, nachádzajúci sa v nádhernom, priam rozprávkovom prostredí. Je dôkazom toho, že s Božou pomocou je možné vybudovať si svoj domov aj v skalách. Pre nás to bol prenádherný zážitok svedčiaci o blízkom spojení človeka s prírodou. Fascinoval nás aj chrám tohto monastiera.

Naspäť sme sa vrátili peši po lesnej cestičke. Niektorí odvážlivci zájazdu sa cestou späť vykúpali vo vodách studenej rieky Lousios. Zastavili sme sa aj pri 3000-ročnom viniči, pri ktorom tvorili aj starovekí antickí filozofi. Večer sme sa premiestnili do mestečka Kleitoria.

Nasledujúci deň našej púte sme navštívili oblasť Planitero, v ktorej sa nachádza najstarší platanový háj. Videli sme aj starobylý mlyn na mletie múky a „prírodnú práčku“ na pranie vlnených vecí. Veľmi zaujímavá bola prehliadka jaskyne Kastria, cez ktorú tečie podzemná rieka. Potom sme šli do monastiera Agia Laura a do mestečka Kalavryta, ktoré sa zapísalo do histórie Grécka úplným zničením a popravou mužského obyvateľstva fašistami v roku 1943. Dnes je táto oblasť obľúbenou lyžiarskou destináciou Grékov.

Z Kalavryty sme sa vláčikom – zubačkou dostali do mesta Diakopto. Po obhliadke Korintského prieplavu sme večer pricestovali do Atén a ubytovali sa v hoteli v štvrti Glyfada.

Náš zájazd sa zavŕšil návštevou najznámejšieho miesta Atén – Akropoly. Vyvrcholením púte bolo stretnutie s otcom Štefanom v chráme svätej Barbary. Otec Štefan viedol s nami rozhovor, z ktorého si každý z nás odniesol múdre rady do života a odpovede na svoje trápenia. Jeho slová v každom z nás silno zarezonovali a usmernili nás – pravoslávnych veriacich, ako sa vystríhať pred nebezpečenstvom a nástrahami súčasného sveta. Otec Štefan zdôraznil potrebu správnej výchovy detí a dobrý príklad rodičov.

Na ďalší deň sme s Božou pomocou šťastlivo doleteli do Bratislavy a týmto ukončili naše týždenné putovanie po južnom Grécku – Peloponéze.

Na záver by sme chceli povedať, že táto púť splnila svoj cieľ nad očakávanie pútnikov vďaka otcovi Jánovi Zozuľakovi, ktorý ju veľmi dôkladne a detailne naplánoval.

Chceme vyjadriť poďakovanie aj nášmu gréckemu sprievodcovi Nikovi, ktorý si pre nás pripravil veľa zaujímavých informácií o každom mieste, ktoré sme navštívili.

Veľmi pekne ďakujeme aj nášmu šoférovi autobusu Apostolovi, ktorý nás prepravoval po kľukatých gréckych cestách a vždy nás bezpečne dokázal doviezť na každé miesto.

Veríme, že s Božou pomocou sa budeme môcť zúčastniť ďalších pútí organizovaných otcom Jánom.

 
Účastníci pútnického zájazdu

Pútnický zájazd po južnom Grécku