/ Katechézy - Kázne / Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

 

Tvoje sväté zosnutie nenazvem smrťou, ale prechodom alebo odchodom alebo vhodnejším trvalým pobytom u Boha. Keď odchádzaš z tela, ideš k Pánovi. Anjeli a archanjeli ťa preniesli zo zeme na nebesá. Tvojho výstupu sa ľakali nečistí a bezbožní duchovia. Tvojim výstupom vzduch prijíma požehnanie a obloha sa posväcuje. Radostné nebesá prijímajú tvoju dušu. Anjelské mocnosti ťa vítajú svätými chválospevmi a žiarivými sviecami šťastného sviatku a hovoria asi takto: „Ktože je tá, ktorá vystupuje oblečená do bieleho a vychádza ako zornička, krásna ako mesiac, jasná ako slnko? Ako si opeknela, aká sladká je tvoja tvár! Si ako kvet na lúke, ako ľalia medzi bodľačím, preto si ťa devy zamilovali. Utekajme za vôňou tvojich olejov. Kráľ ťa dal do svojej miestnosti, ktorú strážia nebeské mocnosti, Cherubíni sú naplnení prekvapujúcou radosťou, Serafíni oslavujú tú, ktorá sa podľa prirodzenosti stala matkou ich Pána vďaka ozajstnému Božiemu milosrdenstvu voči nám. Neprišla si do neba ako Eliáš, ani ťa nevyniesli do tretieho neba ako apoštola Pavla, ale prišla si až ku kráľovskému trónu svojho samotného Syna, vidíš Ho svojimi očami, raduješ sa a stojíš vedľa Neho s veľkou a neopísateľnou istotou. Nevysloviteľná radosť anjelov a všetkých nebeských mocností, nekončiace potešenie patriarchov, neopísateľná radosť spravodlivých, ustavičné jasanie prorokov! Si požehnaním pre svet, posvätením pre celé stvorenie, odpočinutím pre unavených, útechou pre smútiacich, uzdravením pre chorých, prístavom pre námorníkov, odpustením pre hriešnikov, úľavou pre zarmútených, ochotnou pomocou pre všetkých, ktorí ťa prosia. 

Ján Damaský

Zosnutie Presvätej Bohorodičky