/ Svätí a starci - Reči / Príprava cez pokánie

Príprava cez pokánie

Príprava cez pokánie

 

My nie sme bez duše, ani bezcitné polia, aby sme od iných prijímali obrábanie a siatbu. My sme živá a rozumová zem a sami sa musíme pripravovať cez pokánie.

 

Gregor Palamas

Príprava cez pokánie