/ Katechézy - Kázne / Ako sa spovedať

Ako sa spovedať

Ako sa spovedať

 

Každý z nás nech si vstúpi do svedomia, nech preskúma svoj doterajší život a zamyslí sa nad tým, čo v ňom bolo nesprávne a hriešne. Len tak budeme pripravení hovoriť o sebe, o svojich hriechoch, o svojich nedostatkoch. A nielen hovoriť, ale sa takým aj cítiť. Naša hriešnosť sa nám javí ako smutná a neurčitá, no je to málo. Keď prichádzame k spovedi, je potrebné jasne si premyslieť, čo v nás a našom konaní je hriešne a do akej miery. Je dôležité poznať svoje hriechy jasne a zreteľne, aby sme ich vedeli konkretizovať.

Mnohí z nás si položia otázku: Ako to mám vedieť?

Odpoveď je jednoduchá: Postavme si Boží zákon z jednej strany a náš život z druhej strany a skúmajme, v čom sa zhodujú a v čom sa rozchádzajú. Berme svoje skutky rad za radom a porovnávajme ich s Božím zákonom a uvidíme, či sú zákonné alebo proti zákonu. Potom vezmime Boží zákon a porovnávajme ho s našimi skutkami a uvidíme, či sme ho vo svojom živote naplňovali alebo nie.

Napríklad: Ublížil ti niekto a ty si sa mu pomstil. Prikazuje takto Boží zákon alebo nie? Videl si prehrešky iných ľudí a odsudzoval si ich za to. Je to v súlade s Božím zákonom? Vykonal si niečo dobré a chválil si sa sám pred sebou alebo si si nahováral, aký si dobrý. Koná tak správny kresťan?

Existujú aj iné príklady: Boží zákon hovorí, aby pre nás Boh bol na prvom mieste a ja myslím na všetko možné a na Boha nemám čas. Je to správne? Boží zákon prikazuje nehnevať sa, nezávidieť, neprivlastňovať si cudzie veci. Zhodovalo sa moje správanie s týmto zákonom?

Je dôležité si vytvoriť poriadok, podľa ktorého budeme postupovať. Predstavme si všetky naše povinnosti vo vzťahu k Bohu, blížnym a sebe samému. Potom sa podrobne pozrieme na svoj život vo všetkých týchto vzťahoch a uvidíme výsledok. Preštudujme si Desať Božích prikázaní a rozmýšľajme o tom, či sme ich vo svojom živote všetky vyplnili. Pomôže nám aj každodenné čítanie Evanjelia, listov svätých apoštolov a ďalších užitočných kresťanských kníh, v ktorých sa vysvetľuje, ako má kresťan postupovať pri duchovnom a telesnom zápase. Všetky tieto texty sú pre nás zrkadlom, v ktorom uvidíme nečistoty a hriechy, a postupne ich budeme odstraňovať. Preskúmajme celý svoj život a porovnajme ho s Božím zákonom. Dbajme na to, aby sme v tomto dôležitom úsilí nič nevynechali a vydali sa na cestu spásy, aby sme konali a zmýšľali len dobré veci ako Božie deti.

Keď sa takto budeme zamýšľať nad svojím konaním, objavíme mnohé myšlienky a túžby, skutky a slová, ktoré neboli celkom čisté, hoci navonok vyzerali ako správne. Môže sa stať, že keď podrobne rozoberieme svoj život, zistíme, že celý pozostáva zo zlých skutkov a podobá sa na továreň, ktorá vyrába nekvalitné výrobky a draho ich predáva.

 

Ján Zozuľak

Ako sa spovedať