/ Svätí a starci - Reči / Prišli a poklonili sa Christovi

Prišli a poklonili sa Christovi

 

Prišli a poklonili sa Christovi

 

Keď sa narodil Isus Christos, Židia neprijali Jeho paradoxné narodenie. Na jednej strane farizeji nesprávne vysvetľovali sväté knihy a na druhej strane saduceji učili opačne. Herodes zase chcel nájsť novonarodené dieťatko nie preto, aby Mu vzdal úctu, ale preto, aby Ho usmrtil.

Pozri, dnes si všetci títo trú oči, keď vidia Kráľa nebies, ako sa v ľudskom tele nachádza na zemi, narodený z Panny.

Prišli králi, aby sa poklonili nebeskému Kráľovi slávy.

Prišli vojaci, aby slúžili hlavnému veliteľovi nebeských mocností.

Prišli ženy, aby sa poklonili Tomu, ktorý smútok žien premenil na radosť.

Prišli panny, aby sa poklonili Tomu, ktorý stvoril prsia a mlieko, a teraz je kojený panenským mliekom.

Prišli kojenci, aby sa poklonili Tomu, ktorý sa stal kojencom, aby zložil oslavnú pieseň „z úst kojencov a batoliat“.

Prišli deti, aby sa poklonili Tomu, pre ktorého ich Herodesova nenávisť urobila prvomučeníkmi.

Prišli muži, aby sa poklonili Tomu, ktorý sa stal človekom, aby vyslobodil ľudí z ich útrap.

Prišli pastieri, aby sa poklonili dobrému Pastierovi, ktorý za ovce obetoval svoj život.

Prišli kňazi, aby sa poklonili Tomu, ktorý sa stal Veľkňazom „podľa poriadku Melchisedeka“.

Prišli otroci, aby sa poklonili Tomu, ktorý prijal podobu služobníka, aby naše otroctvo premenil na slobodu.

Prišli rybári, aby sa poklonili Tomu, ktorý ich obrátil na „rybárov ľudí“.

Prišli mýtnici, aby sa poklonili Tomu, ktorý si z mýtnikov vybral evanjelistu.

Prišli prostitútky, aby sa poklonili Tomu, ktorý odovzdal svoje nohy slzám jednej prostitútky.

Skrátka, prišli všetci hriešnici, aby videli Božieho Baránka, ktorý na svojich pleciach nesie hriechy celého sveta:

mágovia, aby sa Mu poklonili,

pastieri, aby Ho oslávili,

mýtnici, aby Ho hlásali,

prostitútky, aby Mu priniesli myro,

Samaritánka, aby Ho napojila,

Chananejka, aby Mu poslúžila.

 

Svätý Ján Zlatoústy

Prišli a poklonili sa Christovi