/ Čítanie z Evanjelia / Podobenstvo o rozsievačovi

Podobenstvo o rozsievačovi

Podobenstvo o rozsievačovi

Čítanie z Evanjelia na 21. nedeľu

Lk 8, 5 – 15 (zač. 35)

 5„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty, kde ho pošliapali, a pozobali ho nebeské vtáky. 6Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahu. 7Ďalšie padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. 8Iné padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, dôrazne dodal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ 9Jeho učeníci sa ho pýtali: Čo znamená toto podobenstvo? 10On im povedal: „Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby pozerali, a nevideli, aby počúvali, a nechápali. 11Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.

PODOBENSTVO-O-ROZSIEVACOVI ASPORMAYRO-1

12Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13Na skale sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. 14Ktoré padlo do tŕnia sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a neprinesú úrodu. 15A ktoré padlo do dobrej zeme sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Podobenstvo o rozsievačovi