/ Category / Myšlienky

Myšlienky

  Tí, ktorí sa skutočne rozhodli slúžiť Pánovi, musia pamätať na Boha a venovať sa ustavičnej modlitbe mysle prizývaním Jeho Mena:…
  Starec Paisij Svätohorský nás neustále nabádal, aby sme mali dobré myšlienky. Hovoril, že sa nemáme usilovať len o dobré…
  Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Stále musíme dávať pozor a zamýšľať sa nad tým, či sa veci majú tak, ako…
    Raz sa abba Pimen opýtal abbu Jozefa Panefotu: – Otče, čo mám robiť, keď mi na myseľ prichádzajú…
  Starec Paisij Svätohorský mal čistú myseľ a vedel rozlíšiť, aké bolo riešenie problému, ktoré očakával Boh od každého jednotlivca.…