/ Čítanie z Evanjelia / Podobenstvo o talentoch

Podobenstvo o talentoch

Podobenstvo o talentoch

 

Čítanie z Evanjelia na 16. nedeľu

Mt 25, 14 – 30 (zač. 105)

Bude to tak, ako keď človek odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a hneď odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a povedal: „Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil aj ten, čo dostal dva talenty, a povedal: „Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a povedal: „Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa a preto som šiel a skryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.“ Jeho pán mu odpovedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokom. Nuž, vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.“

 

Podobenstvo o talentoch