/ Category / Zlo

Zlo

  „Dobrý kresťan nekoná dobro pre svoj úžitok, napríklad, aby dostal odmenu alebo veniec, alebo aby sa nedostal do pekla,…
  Kto sa rozhodne žiť duchovným životom, musí najprv získať Božiu bázeň, ktorá je počiatkom múdrosti. V jeho mysli nech sú…
  To on je ten, ktorý zostúpil z nebies na zem kvôli trpiacemu, toho si obliekol v lone a ako…
  Hriech je strašná vec a bezprávie je ťažká choroba duše, pretože oslabuje jej silu a stáva sa príčinou jej mučenia vo…
  Často okolo seba počujeme, a sami to tiež opakujeme, že svet sa pokazil, panuje zlo a spoločnosť je neznesiteľná. Dokonca tvrdíme,…
    Na myseľ nám často prichádza závažná otázka: Keď Boh, v ktorého veríme, je dobrý, plný lásky a milosrdenstva voči ľuďom,…