/ Svätí a starci - Reči / Hriech je zlo

Hriech je zlo

Hriech je zlo

 

Hriech je strašná vec a bezprávie je ťažká choroba duše, pretože oslabuje jej silu a stáva sa príčinou jej mučenia vo večnom ohni. Je to samostatné zlo, výhonok odhodlania. A že skutočne hrešíme zo svojej vôle, o tom jasne hovorí prorok: „Ja som ťa zasadil úrodnú a pravú vinicu; ako si sa teraz prevrátila a stala trpkou a neznámou?“[1] Vinohrad je dobrý, ale plod z odhodlania je zlý, preto ten, ktorý ho zasadil, je bez viny. Vinica zhorí, pretože, hoci bola zasadená dobrá, vydala zlé plody zo svojho odhodlania. „Boh učinil človeka úprimným,“[2] ako hovorí kazateľ, avšak ľudia sa uchýlili k mnohým myšlienkam. Lebo apoštol Pavol hovorí: „Sme Jeho dielo a boli sme stvorení, aby sme konali dobré skutky.“[3] Dobrý Stvoriteľ stvoril človeka, aby konal dobré skutky, ale Jeho stvorenie sa zo svojho odhodlania obrátilo k chytráctvu. Nuž, hriech je veľmi strašné zlo, ako sme povedali, ale nie nevyliečiteľné. Strašné pre toho, koho ovláda, ale ľahko vyliečiteľné pre toho, kto sa ho zbaví pokáním. Predpokladaj, že niekto drží v ruke oheň. Keď drží ohnivý uhlík, určite ho páli, ale keď uhlík odhodí, odstraňuje to, čo ho páli. Tomu, kto si myslí, že hriech ho nepáli, Sväté Písmo hovorí: „Môže niekto zobrať oheň do svojej náruče, aby mu nezhorelo oblečenie?“[4] Lebo hriech spaľuje, oslabuje duševné nervy, ničí pomyselné kosti rozumovej schopnosti a zatemňuje svetlosť srdca.

 

Cyril Jeruzalemský

Hriech je zlo

 

[1] Jer 2, 21.

[2] Kaz 7, 29.

[3] Ef 2, 10.

[4] Prísl 6, 27.