/ Prezentácia kníh / Učíme sa novogrécky jazyk

Učíme sa novogrécky jazyk

Učíme sa novogrécky jazyk

Prvá slovenská učebnica novogréckeho jazyka Učíme sa novogrécky jazyk je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej praxe vo vyučovaní novogréčtiny. Je vhodná aj pre samoukov. Jednotlivé lekcie sú oddelené farebne, čo zlepšuje orientáciu v knihe.

Učebnica je zostavená so zreteľom na systematický rozvoj jazykových schopností. Jej štruktúra zodpovedá náročnosti a bohatosti gréckeho jazyka. Obsahuje 14 ucelených lekcií pokrývajúcich širokú rozmanitosť tém, ktoré umožňujú nahliadnuť aj do kultúry a každodenného života Grékov.

Autori zvolili moderný, dynamický a tvorivý prístup k získavaniu vedomostí so širokým využitím graficko-obrazových prvkov, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni. Gramatické časti poskytujú prehľadné informácie o jednotlivých morfologických a syntaktických javoch a harmonicky sa striedajú s cvičeniami, autentickými textami a dialógmi na čítanie. Bohatá slovná zásoba umožňuje študentom osvojiť si solídne základy novogréckeho jazyka.

 

 

Autori: Ján Zozuľak a Dana Zozuľaková

Počet strán: 140

Rozmery: 210×297 mm

ISBN: 978-80-969645-6-7

 

Učíme sa novogrécky jazyk