/ Správy a informácie / Program konferencie

Program konferencie

Program konferencie

Konferencia: Historické míľniky byzantskej filozofie
Nitra, 28. – 29. 9. 2015

Program konferencie (pdf)

Download (PDF, Unknown)