/ Správy a informácie / Nástenný kalendár na rok 2023

Nástenný kalendár na rok 2023

 

Nástenný kalendár na rok 2023

 

Na slovenskom knižnom trhu sa objavil nástenný kalendár na rok 2023, ktorý je výnimočný tým, že obsahuje ikony svätých alebo sviatkov na každý deň podľa juliánskeho pravoslávneho kalendária. Sú v ňom farebne vyznačené cirkevné aj štátne sviatky, pôstne dni, zádušné soboty a ďalšie informácie cirkevného roka. Na každej strane sú tropáre veľkých sviatkov v cirkevnoslovanskom písme a jazyku. Prázdne miesta na niektorých stranách sú vyplnené fotografiami pravoslávneho chrámu v Osadnom podľa aktuálneho ročného obdobia.

Tento jedinečný a originálny Nástenný kalendár je vytlačený obojstranne a je elegantným doplnkom do každej domácnosti, ktorá sa riadi juliánskym kalendárom. Vydala ho pravoslávna cirkevná obec v Osadnom.

 

Názov: Pravoslávny kalendár s ikonami na každý deň roka 2023

Zostavil: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Počet strán: 14

Formát: A3

Väzba: špirálová

Jazyk: cirkevnoslovanský, slovenský

Písmo: cyrilika, cirkevný slovančina

 

 

Duchovné knihy

Nástenný kalendár na rok 2023