/ Správy a informácie / BYZANTSKÉ POKLADY GRÉCKA

BYZANTSKÉ POKLADY GRÉCKA

BYZANTSKÉ POKLADY GRÉCKA

 

(Poznávací 8 dňový letecký zájazd)

 

Dátum: 25. 5. – 1. 6. 2018

 

(Sprevádza otec Ján Zozuľak)

 

 1. deň zájazdu

Odlet z Budapešti v popoludňajších hodinách. Po prílete do Tessaloník (Solún) transfer autobusom do strediska Metamorfosi v oblasti Chalkidík. Ubytovanie v hoteli.

2. deň zájazdu

Raňajky. Odchod do Ouranoupolisu (v preklade „Nebeské mesto“) s množstvom piesčitých pláží a gréckych taverien, ktorého symbolom je byzantská veža Prosphorion. Mesto je vstupnou bránou na Svätú Horu Atos. Okružná plavba pozdĺž pobrežia autonómnej mníšskej republiky s množstvom monastierov (kláštorov). Po návrate na pevninu návrat do hotela. Individuálny program, možnosť kúpania sa v mori.

3. deň zájazdu

Po raňajkách odchod do mesta Veria. Návšteva monastiera svätého Arsénia Kappadockého. Fakultatívne možnosť účasti na pravoslávnej svätej liturgii, resp. oddych na pláži. Návrat do hotela, individuálne voľno na obed. V popoludňajších hodinách odchod do Ormýlie. Návšteva ženského monastiera, ktorý spadá pod jurisdikciu mužského monastiera Simonopetra na Svätej Hore Atos. Pokračovanie v ceste do Souroti. Návšteva monastiera svätého Jána Teológa, ktorý založil svätý Paisij Svätohorský v roku 1972. Starec Paisij zomrel v roku 1994 a je pochovaný v tomto monastieri. K jeho hrobu prichádzajú tisíce veriacich, aby si ho uctili. Pokračovanie v ceste do Verie. Po príchode ubytovanie.

4. deň zájazdu

Raňajky. Prehliadka mesta Veria. Pešia prechádzka k oltáru apoštola Pavla, kde kázal Evanjelium obyvateľom Verie. Židovská štvrť Barbouta, byzantské chrámy. Po prehliadke odchod na horu Pieria s monastierom svätého Jána Krstiteľa. Voľný čas. Po obede pokračovanie v ceste do Kalambaky, mesta v oblasti Meteor. Po príchode a krátkej prestávke v hoteli voliteľná prechádzka (cca 3km) v Kastraki medzi jaskyňami a skýtmi (sv. Nikolaj Anapafsas, sv. Juraj Mandilas, sv. Gregor a skýt sv. Antona). Návrat do hotela.

5. deň zájazdu

Raňajky. Prehliadka ženského monastiera svätého Štefana a monastiera Svätej Trojice, do ktorého sa dostanete cez schodisko vytesané v skale (pozn.: cesta späť je voliteľná, 45 minút pešou túrou alebo 15 minút autobusom do mesta). Individuálne voľno na obed. Odchod do Vitoumasu. Návšteva monastiera na hore Koziakas, najstarší zachovaný chrám s jaskyňou, kedysi miesta života prvých askétov pred jeho založením. Možnosť účasti na večernej bohoslužbe. Návrat do Kalambaky.

6. deň zájazdu

Po raňajkách odchod na Meteory, návšteva najväčšieho monastiera Veľká Meteora, založeného Atanázom Meteoritským. Pokračovanie v ceste do Kastorie postavenej okolo jazera Orestia. Ubytovanie. Po obede prehliadka chrámu Mavriotissa s nádhernými freskami a Dračej jaskyne. Individuálne voľno.

7. deň zájazdu 

Raňajky. Návšteva najvýznamnejších byzantských chrámov v Kastorii a Múzea ľudovej kultúry. V popoludňajších hodinách odchod do Dispilio s návštevou neolitickej osady na brehu jazera. Pokračovanie v ceste do Melissotopu, prehliadka monastiera Nezištných svätých. Návrat do Kastorie, individuálne voľno.

8. deň zájazdu

Raňajky. Odchod do Verie. Po ceste krátka zastávka v múzeu vo Vergine, jej kráľovských hrobov a klenotov. Obed. Následne odchod do Tessaloník. Prehliadka chrámu svätého Dimitria Solúnskeho a jeho ostatkov. Presun na letisko a odlet do Budapešti.

 

 

Cena obsahuje:         letenka

                                          7x ubytovanie  s raňajkami

                                          transfer

                                          slovenský a miestny sprievodca v Grécku

                                          vstupy podľa programu

                                          poistenie CK proti insolventnosti

 

 

Cena neobsahuje:     komplexné cestovné poistenie – 2 € /os /deň.

                                           vstupy a ďalšie služby mimo programu

 

Zdroj: www.ezotour.sk

BYZANTSKÉ POKLADY GRÉCKA