/ Správy a informácie / Novogrécky jazyk na Slovensku

Novogrécky jazyk na Slovensku

Novogrécky jazyk na Slovensku

 

 

Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií

Slovenská jednota klasických filológov

 

pod záštitou

 

VEĽVYSLANECTVA HELÉNSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

Vás pozývajú na konferenciu

 

pri príležitosti Medzinárodného dňa gréckeho jazyka

 

NOVOGRÉCKY JAZYK NA SLOVENSKU

 

Konferencia sa bude konať 15. marca 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.

 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

 

Gondova ul. 2, miestnosť č. 236 (2. poschodie)

 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Novogrécky jazyk na Slovensku

[gview file=”https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2018/03/Novogrιcky-jazyk-na-Slovensku-pozvanka-1.pdf”]

[gview file=”https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2018/03/Novogrιcky-jazyk-na-Slovensku-program-1.pdf”]