/ Category / Starec Paisij Svätohorský

Starec Paisij Svätohorský

    Bol 28. september 1992. V jednej kélii v Kapsále sa konalo celonočné bdenie na pamiatku ctihodného Isaáka Sýrskeho. Medzi otcami…
  Starec Paisij Svätohorský nás neustále nabádal, aby sme mali dobré myšlienky. Hovoril, že sa nemáme usilovať len o dobré…
  Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Stále musíme dávať pozor a zamýšľať sa nad tým, či sa veci majú tak, ako…
  Rôzne okolnosti a duchovné potreby ma veľmi často viedli do skromnej kalyvy starca Paisija. Stále som sa snažil získať…
    Spomienky na prvé stretnutie so starcom Paisijom Svätohorským sa hlboko a nezmazateľne vryli do mojej pamäte. Spôsob života…
      Istý otec prišiel na Svätú Horu Atos navštíviť starca Paisija. Trápil sa, pretože jeho dcéra mala v…
  Musíme dávať pozor na zjavenia, pretože niektoré zjavenia môžu byť od Boha, ale niektoré od diabla. V tejto súvislosti…
  Raz som po chrámovom sviatku v Lavre šiel šesť hodín pešo, aby som sa stretol so starcom Paisijom v Panagúde.…
  Svedectvo otca S. A., absolventa Akadémie na Svätej Hore Atos: „Bol 10. február 1980. Sneh sa neskoro roztápal, preto…
  V dňoch 10. – 11. júla 2020 sa v kaplnke svätých Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského v Topoľčanoch konalo duchovné…