/ Svätí a starci - Svedectvá / Prvé stretnutie so starcom Paisijom

Prvé stretnutie so starcom Paisijom

 

Prvé stretnutie so starcom Paisijom

 

Spomienky na prvé stretnutie so starcom Paisijom Svätohorským sa hlboko a nezmazateľne vryli do mojej pamäte. Spôsob života a múdre poučenia tohto starca fascinujú jednoduchých i vzdelaných ľudí. Prekypoval láskou k Bohu i ľuďom a jeho pokora sa dá len ťažko opísať.

Keď som v roku 1995 navštívil istý monastier v Grécku, jeho igumen (predstavený) mi dal najčerstvejšiu novinku na gréckom knižnom trhu so slovami: „Prečítaj si túto fantastickú knihu. Musíš ju preložiť do slovenčiny!“ Bola to kniha s názvom Starec Paisij. Nuž, začal som ju čítať a život starca, ktorého som osobne spoznal na Svätej Hore Atos, ma tak fascinoval, že ešte počas pobytu v monastieri som túto výnimočnú knihu začal prekladať.

Kniha Starec Paisij opisuje obdivuhodné udalosti z jeho života, prináša poučenia a poskytuje užitočné rady o rodinnom živote, usmernenia v spoločenskom konaní a odpovede na otázky osobného života. To robí z knihy užitočného sprievodcu pre súčasného človeka a už len pri počutí jeho mena sa duša človeka chveje od dojatia a raduje sa vnútornou radosťou.

Počas posledných dvadsiatich rokov vyšlo v gréckom jazyku niekoľko kníh o starcovi Paisijovi, ktoré zachytávajú rôzne udalosti z jeho života a postupne vytvárajú mozaiku o jeho pôsobení a prínose. V roku 2013 bol v slovenskom preklade vydaný Život starca Paisija Svätohorského[1], ktorého autorom je jeho duchovný žiak jeromních Isaak. Okrem podrobných životopisných informácií kniha prináša zamyslenie sa nad životom starca Paisija a odkrýva hĺbku jeho duchovného života. Po prečítaní tejto knihy mnohí čitatelia vyjadrili želanie mať vo svojej knižnici ďalšiu knihu s názvom Starec Paisij, ktorá sa vypredala v priebehu dvoch rokov od vydania. Na slovenský knižný trh preto prinášame druhé vydanie tejto žiadanej knihy.

Starec Paisij Svätohorský bol 13. januára 2015 konštantínopolským patriarchátom zaradený medzi svätých.

 

Predslov ku knihe Jeromních Christodoulos Svätohorský. Starec Paisij. Bratislava 2015

Prvé stretnutie so starcom Paisijom

 

 

[1] Pozri Jeromních Isaak. Život starca Paisija Svätohorského, 1. diel. Bratislava 2013.