/ Správy a informácie / Duchovné stretnutie mládeže

Duchovné stretnutie mládeže

Duchovné stretnutie mládeže

 

V dňoch 8. a 9. júla 2023 sa v pravoslávnom chráme svätých Arsénija Kappadockého a Paisija Svätohorského konal chrámový sviatok na počesť svätého Paisija Svätohorského, na ktorom sa zúčastnili veriaci z Topoľčian a okolia.

V predvečer chrámového sviatku svätého Paisija sa konala veľká večerňa a v nedeľu svätá liturgia, ktorú slúžili otec Peter Soroka, otec Ján Toman a otec Ján Zozuľak, duchovný správca cirkevných obcí Topoľčany, Bojnice a Prievidza.

Po svätej liturgii sa uskutočnilo duchovné stretnutie mládeže, na ktorom sa zúčastnili mladí veriaci z Bratstva pravoslávnej mládeže na čele s prezidentom Alexandrom Hričkom. Besedu o svätých Konštantínovi-Cyrilovi a Metodovi viedol otec Ján Zozuľak, ktorý zdôraznil málo známe fakty zo života a pôsobenia solúnskych bratov a priblížil hlavné rysy ich isychastického spôsobu života.

 

Pravoslávna cirkevná obec Topoľčan

 

Duchovné stretnutie mládeže

Duchovné stretnutie mládežeDuchovné stretnutie mládežeDuchovné stretnutie mládežeDuchovné stretnutie mládežeDuchovné stretnutie mládežeDuchovné stretnutie mládežeDuchovné stretnutie mládežeDuchovné stretnutie mládeže