/ Katechézy - Kázne / Starý a nový človek

Starý a nový človek

Starý a nový človek

 

Podľa kresťanského chápania človek nie je len starý človek (παλαιός άνθρωπος), padlý Adam, ale naopak, je človekom cez Christa a v Christu, v ktorom sa starý padlý človek premenil a dostal do prvopočiatočného stavu. V Christu došlo k naplneniu cieľa, ktorý Boh určil prvému človeku. Človek pozostáva z hmotnej časti, ktorá sa rozkladá a zomiera, a duševnej časti, ktorá je nesmr­teľná, samozrejme nie podľa platónskeho chápania nesmrteľ­nosti ako bezpočiatočného (ανάρχου) a nekončiaceho (ατελευ­τήτου) stavu, ale podľa biblického – svätootcovského chápania nesmrteľnosti duše, to znamená, že duša je stvorená, má po­čiatok, ale nebude mať koniec.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

Starý a nový človek