/ Správy a informácie / Askéti v záhrade Presvätej Bohorodičky

Askéti v záhrade Presvätej Bohorodičky

Askéti v záhrade Presvätej Bohorodičky

 

Mnísi nazývajú Svätú Horu Atos Záhradou Presvätej Bohorodičky a človek sa po prejdení niekoľkých kilometrov skutočne cíti ako v rajskej záhrade. V skromných atoských kéliách či monastieroch žije niekoľko veľkých osobností, starcov – askétov, za ktorými prichádzajú stovky, ba tisíce kresťanov s rôznymi problémami a ťažkosťami. Vyznávajú sa zo svojich hriechov a odnášajú si v srdciach duchovné rady. Askéti nehovoria veľa, ale žijú v mlčanlivosti Božieho tajomstva, v odriekaní, žijú skúsenosťou pravoslávnej teológie. V tomto mlčaní počujú Boží hlas a zdokonaľujú sa v cnostiach. Keď sa ich človek úprimne opýta na veci týkajúce sa duchovného života, vypočuje si jednoduché, pokorné a ľúbezné slová naplnené múdrosťou. Nie sú to slová vyčítané v knihách, ale vyvierajúce zo skúsenosti ich života.

 

Ján Zozuľak

Askéti v záhrade Presvätej Bohorodičky