/ Správy a informácie / Hranica pozemského a nebeského sveta

Hranica pozemského a nebeského sveta

Hranica pozemského a nebeského sveta

 

Návštevník už pri prvom kontakte s Atosom prežíva prítomnosť intenzívne medzi živými scénami minulosti a uvedomuje si minulosť v typických scénach prítomnosti. Vymyká sa zvyčajnému spôsobu myslenia a zisťuje, že jeho myšlienky blúdia za hranicami každodennej skúsenosti a uvažovania. Prichádzajú mu na myseľ slová svätého Gregora Palamu, ktorý hovorí, že Atos je hranicou pozemského a nebeského sveta, Atos je domovom cností.

Je veľmi ťažké v krátkosti prezentovať Svätú Horu Atos, pretože množstvo informácií musíme nevyhnutne vynechať. Ale čo sa dá považovať za nedôležité z toho, čo táto požehnaná oblasť ponúka návštevníkovi, či už je to pútnik hľadajúci duchovnosť a krásu alebo milovník tradície? Všetko má svoju hodnotu, svoju krásu a príťažlivosť: história, budovy, ľudia, okolitá príroda, každodenný život, oficiálne ceremónie, tiché diskusie, umelecké bohatstvo, jasné oči pustovníka, milujúca prísnosť igumena, jednoduchosť starca, ostýchavý úsmev poslušníka. Všetko je cenné pre človeka, ktorý vidí Svätú Horu Atos ako žijúci organizmus, a nie iba ako múzeum.

 

Ján Zozuľak

Hranica pozemského a nebeského sveta