/ Katechézy - Kázne / Pastieri rozumných ovečiek

Pastieri rozumných ovečiek

Pastieri rozumných ovečiek

 

Duchovní otcovia boli ustanovení za pastierov rozumných Christových ovečiek, ale je potrebné, aby vynaložili veľkú námahu pri vystupovaní na vrcholky hôr, ako aj pri zostupovaní po úzkych priesmykoch pri hľadaní stratenej ovečky, teda hriešnika, ktorú zo správnej cesty odlákal diabol. Keď ju nájdu, zodvihnú ju na svoje ramená a zachránenú ju prinesú arcipastierovi Christovi ako vzácny dar: „Všetci vôkol Neho nech prinášajú dary.“[1]

Duchovným otcom bolo dané, aby boli podobní poľovníkom, ako ich nazýva prorok Jeremiáš: „A pošlem poľovníkov a tí ich vylovia … zo skalných trhlín.“[2] Duchovní otcovia sú podobní kňazom Starej zmluvy, ktorí očisťovali malomocných: „Choďte, ukážte sa kňazom.“[3] Duchovní otcovia majú ovládať nespočetné množstvo spôsobov, aby boli schopní loviť nešťastných hriešnikov v lesoch a húštinách hriechu. Musia byť veľmi pozorní, aby vedeli rozlíšiť, ktorá choroba – hriech je smrteľná a ktorá ospravedlniteľná, ktorá je na povrchu a ktorá hlboko zakorenená.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

Pastieri rozumných ovečiek

[1] Ž 75, 12.

[2] Jer 16, 16.

[3] Lk 17, 14.