/ Svätí a starci - Reči / Služba duchovného otca

Služba duchovného otca

Služba duchovného otca

 

Svätý Nikodím Svätohorský radí tomu, kto chce vykonávať službu duchovného otca:

„V prvom rade, otče, ak sa chceš stať duchovným otcom, musíš sa vyznačovať vynikajúcou a odlišnou cnosťou a svätosťou od iných ľudí, dokonca aj od svojich spoluslúžiacich kňazov, spomedzi ktorých chceš byť vybraný. Ak chceš nosiť meno ozajstného duchovného otca, musíš mať uzdravené a porazené svoje vášne, odlišovať sa od iných svojou svätosťou, pretože keď budeš ustanovený za duchovného otca, si povinný žiť duchovným životom, riadený blahodaťou a sprevádzaním Svätého Ducha.“

 

Svätý Nikodím Svätohorský

Služba duchovného otca