/ Svätí a starci / Vyznanie hriechov

Vyznanie hriechov

VYZNANIE-HRIECHOV 1

OTÁZKA

 Ten, kto si želá vyznať sa zo svojich hriechov, je povinný vyznávať sa pred všetkými, aj pred náhodnými ľuďmi, alebo pred ktorými?

 ODPOVEĎ

 Plán Božej ľudomilnosti pre hriešnikov je zrejmý zo slov Písma: „Nechcem smrť hriešnika, ale aby sa vrátil a žil.“[1] Nuž, keďže aj spôsob návratu má byť obdobný hriechu a keďže plody majú byť hodné pokánia, ako hovorí Písmo: „Prinášajte ovocie hodné pokánia,“[2] aby pre nedostatok plodov nehrozilo, že „každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa,“[3] je potrebné vyznávať sa z hriechov pred tými, ktorým bolo zverené spravovanie Božích tajomstiev.[4] Lebo aj tí, ktorí sa v minulosti kajali, nachádzali sa v stave, že sa vyznávali tým istým spôsobom pred svätými, pretože Evanjelium hovorí, že vyznávali svoje hriechy pred Jánom Krstiteľom,[5] a Skutky apoštolské uvádzajú, že sa vyznávali pred apoštolmi, ktorí všetkých aj krstili.[6]

 

Vasilij Veľký: STRUČNÉ PRAVIDLÁ

Vyznanie hriechov 


[1] Ez 33, 11.

[2] Lk 3, 8.

[3] Lk 3, 9.

[4] Pozri 1Kor 4, 1.

[5] Pozri Mt 3, 6.

[6] Pozri Sk 19, 18.