/ Prezentácia kníh / Katechetické poslanie Cirkvi

Katechetické poslanie Cirkvi

Katechetické poslanie Cirkvi

Kniha Katechetické poslanie Cirkvi približuje hlavné historické a metodologické aspekty katechézy. Rozoberá etymológiu slov katechéza, katechéta, katechumen a vysvetľuje rozdiel medzi katechetikou a kresťanskou pedagogikou.

Zmyslom katechetickej práce je začlenenie človeka do Božieho kráľovstva cez premenu v Christu a vo Svätom Duchu. Katechéza je určená tým, ktorí sa chcú stať členmi Cirkvi cez prijatie krstu, ako aj tým, ktorí ho už prijali, ale málo vedia o kresťanskej viere. Katechéza reaguje na súčasné požiadavky človeka a vo svetle Evanjelia rieši aktuálne otázky, na ktoré človek hľadá odpoveď.

Katechetická práca Cirkvi sa sústreďuje na vysvetlenie obsahu kresťanskej viery a života, ktorý ponúka novým členom Cirkvi. Zaoberá sa tiež možnosťami uskutočňovania katechetickej služby v súčasnej spoločnosti. Skúma výchovno-vzdelávaciu aktivitu Cirkvi, osobnosť katechétu (jeho vzdelanie, duchovné a učiteľské kvality), katechumenov (vek katechumenov, ich vzdelanostnú úroveň, spoločenské podmienky života, povolanie, osobitosť charakteru každého človeka, ich každodenné problémy), rôzne katechetické a pedagogické metódy.

Katechéza má na zreteli výchovu k viere s cieľom viesť človeka k dokonalosti a spáse. Cirkev v každej dobe dbá na správne odovzdávanie kresťanského poznania a viery, aby každý človek cez ustavičné vzdelávanie a duchovné zdokonaľovanie sa došiel k plnej účasti na živote Christa.

Autor: Ján Zozuľak

Počet strán: 92

Rozmery: 130 x 200 mm

ISBN: 80-8068-058-2

Katechetické poslanie Cirkvi