/ Prezentácia kníh / Návrat

Návrat

 

 Návrat

Kniha Návrat je adresovaná všetkým, ktorí majú seriózny záujem o duchovný život. Autor knihy má bohaté skúsenosti duchovníka (spovedníka), ktoré využíva pri vysvetľovaní pokánia a spovede. Na príklade podobenstva o márnotratnom synovi ukazuje nesmiernu Božiu lásku voči všetkým hriešnikom. Isus Christos prišiel na svet nie preto, aby učil novú filozofiu, alebo aby priniesol nové náboženstvo. Zanechal svoje bohoľudské telo, Cirkev, v ktorej človek nachádza spásu. Keď niekto túži po spáse, stačí aby sa stal členom Cirkvi, aby sa začlenil do Christovho tela. Začlenenie človeka do Cirkvi sa uskutočňuje vo svätom krste, kedy sa zrieka diabla, jeho skutkov, jeho uctievania a zjednocuje sa s Christom. Stáva sa členom Cirkvi, v ktorej s Božou pomocou začína duchovné napredovanie, ktoré vedie k zdokonaleniu, zbožšteniu. Toto duchovné napredovanie je však často prerušované kvôli nedôslednosti a hriechu. Človek zabúda na Božie dary a na Jeho lásku, zabúda na sľub, ktorý dal pri svätom krste a opäť sa vracia do otroctva hriechu. Ale ľudomilný Boh, ktorý pozná naše slabosti, poskytuje človeku možnosť návratu do Jeho blízkosti, umožňuje mu vyliečiť svoje rany prostredníctvom pokánia a spovede. Hriech je strašnou a nebezpečnou chorobou duše. Je to veľké zlo, ktoré je možné vykoreniť len pokáním, pretože pokánie je hlavným predpokladom duchovného života. Uvedomenie si svojej hriešnosti, bolesť kvôli tomu, že sme zarmútili Boha, rozhodnutie pre zmenu života a pristúpenie k spovedi tvoria počiatok našej spásy. Práve preto Ján Krstiteľ, ale aj samotný Christos, začali svoje učenie výzvou k pokániu. Nikto nemôže byť spasený, ak sa nebude kajať.

Autor: Nektarios Antonopoulos

Preklad: Ján Zozuľak

 Počet strán: 64

Rozmery: 130 x 200 mm

ISBN: 80-968675-5-5

Návrat