/ Svätí a starci - Svedectvá / Archimandrita Savva Struve

Archimandrita Savva Struve

Archimandrita Savva Struve

(1900 – 1949)

 

Archimandrita Savva Struve sa narodil 11. októbra 1900 v Petrohrade. Vyrastal v rodine významného ruského politika, ekonóma, historika, publicistu a akademika Petra Struveho. Keď sa boľševici v Sovietskom zväze dostali k moci, celá rodina v roku 1918 emigrovala do Československa a neskôr sa usadila v Paríži. Gymnázium ukončil v Moravskej Třebovej, potom študoval v Heidelbergu a následne v pravoslávnom teologickom Inštitúte svätého Sergeja v Paríži. V Miľkovskom monastieri v Srbsku bol podstrihnutý na mnícha a vysvätený na diakona.

V januári 1931 sa presťahoval do Ladomirovej v okrese Svidník, kde pokračoval v osvetovej činnosti ako redaktor, korektor a autor článkov, ktoré sa vydávali v tlačiarni ctihodného Jova Počajevského. Miestni obyvatelia bez rozdielu vierovyznania ho mali veľmi radi. Stal sa duchovníkom veriacich v Ladomirovej, Krajnom Čiernom a Vagrinci. Vďaka ustavičnej modlitbe a misionárskym aktivitám mnohých priviedol do Pravoslávnej cirkvi.

Otec Savva bol človekom s nesmiernou láskou k veriacim a dobrým pastierom, ktorý neopustil svoje stádo ani počas krutých bojov v II. svetovej vojne. Obec Ladomirová bola ostreľovaná a ľudia sa pred leteckými náletmi ukrývali v okolitých lesoch. V auguste 1944 z Ladomirovej odišli všetci mnísi, ale otec Savva zostal a spolu s dvomi poslušníkmi chodil za svojimi veriacimi do lesov, kde sa s nimi v bunkroch modlil. Pomáhal aj partizánom, ktorým obväzoval rany.

Vo februári 1945 bol zvolený za predsedu Miestneho národného výboru v Ladomirovej. Každý deň prichádzal na Okresný národný výbor do Svidníka a v čase, keď nebolo čo jesť a vonku zúrila zima, prosil zodpovedných, aby poskytli ľuďom prikrývky a oblečenie na prežitie obdobia od februára do mája, kedy bol fašizmus porazený. Otec Savva pomáhal všetkým, ktorí sa na neho obrátili, a najchudobnejším ľuďom rozdával potraviny. Bol veľmi obetavý a ku koncu života sa stal bláznom pre Christa.

Strašné útrapy vojny, vytrvalá misijná práca, prísne pôsty, fyzické vyčerpanie a nedostatočne liečená tuberkulóza spôsobili smrť archimandritu Savvu, posledného mnícha z pravoslávneho monastiera svätého Jova Počajevského v Ladomirovej. Dňa 13. marca 1949 tento veľký modlitebník, skutočný duchovný otec naplnený Christovou láskou k blížnym, odišiel z tohto pominuteľného sveta do večnosti.

Spomienka na neho je stále živá, preto nezabúdajme na jeho otcovské slová: ,,Zhlboka dýchajte horský vzduch, modlite sa a v mysli vám prebehne všetko, čo potrebujete urobiť počas dňa. Starostí bude mnoho, ale vy sa radujte. Radujte sa z príležitosti vykonať dobro.“

 

Ján Zozuľak

Archimandrita Savva Struve