/ Svätí a starci - Svedectvá / Svätý Nektários Eginský

Svätý Nektários Eginský

 

 

Svätý Nektários Eginský

Svätý Nektários mal v detstve meno Anastáz. Vyznačoval sa pravou a hlbokou vierou v Christa, ktorú preukazoval pri rôznych životných skúškach. Ako príklad jeho viery môžu poslúžiť slová, ktoré napísal ešte ako malé dieťa v Konštantínopoli:

„Christe môj, opýtal si sa ma, prečo plačem. Rozpadol sa mi odev, rozpadli sa mi topánky, prsty mi vychádzajú von a trpím. Teraz v zime je mi chladno. Včera večer som bol pri Parafentovi. Vyhodil ma so slovami, aby som napísal domov, nech mi niečo pošlú. Christe môj, tak dlho pracujem a svojej matke som neposlal žiadne peniaze. Čo mám robiť? Ako budem žiť bez odevu? Zašívam, prišívam, ale trhá sa. Odpusť mi, že Ťa obťažujem. Klaniam sa Ti a uctievam Ťa. Tvoj služobník Anastáz.“

Položil list do obálky, zalepil a napísal meno príjemcu:

 

„Pre Pána nášho Isusa Christa. Na nebesia.“

 

Keď s ním utekal na poštu, stretol ho istý muž a opýtal sa ho:

– Kam bežíš, Anastáz?

– Na poštu poslať list.

– Ak chceš, vezmem ti ho na poštu, pretože idem týmto smerom, – odpovedal muž.

Anastáz mu odovzdal list. Muž sa zadíval na obálku a prekvapený čítal:

 

„Pre Pána nášho Isusa Christa. Na nebesia.“

 

Zo zvedavosti otvoril obálku a keď prečítal obsah listu, veľmi sa čudoval. Rozhodol sa, že kúpi topánky a pošle ich chlapcovi. Zabalil ich a na balík napísal:

 

„Odosielateľ: Pán náš Isus Christos. Príjemca: Anastáz.“

 

Ján Zozuľak

Svätý Nektários Eginský