/ Svätí a starci - Svedectvá / Starec Efrém na Svätej Hore

Starec Efrém na Svätej Hore

Starec Efrém na Svätej Hore

 

Starec Jozef Isychasta prijal mladého Jána do svojho bratstva a stal sa jedným z jeho duchovných žiakov. O deväť mesiacov neskôr v roku 1948 ho podstrihol za mnícha s menom Efrém. Neskôr bol vysvätený na diakona a kňaza.

Otec Efrém bol najmladším mníchom v bratstve starca Jozefa Isychastu a rýchlo si musel zvyknúť na prísny asketický život, ktorý bol z materiálneho pohľadu takmer zúfalý, ale vďaka spoločenstvu so starcom prekypoval duchovnou útechou.

Starec Jozef bol k svojim duchovným synom zhovievavý v otázke pôstu, ale veľmi prísny v zachovávaní poslušnosti a plnenia mníšskych povinností. Za hlavnú povinnosť mnícha považoval ustavičnú modlitbu mysle.

Otec Efrém prežil pri starcovi Jozefovi dvanásť rokov a zachovával mu absolútnu poslušnosť. Vyznačoval sa hlbokou pokorou a cnostným životom. Naučil sa ustavičnej modlitbe mysle a podľa slov otca Efréma Katunakského, jedného z duchovných žiakov starca Jozefa, otec Efrém pochoval svojho starca a zdedil jeho modlitbu.

Po zosnutí starca Jozefa v roku 1959 sa pri otcovi Efrémovi zhromaždili mnohí mnísi, ktorí ho mali ako duchovného otca. Stal sa predstaveným kélie Zvestovania Presvätej Bohorodičke v Novom skýte, neskôr kélie svätého Artémia v Provate. V roku 1973 sa jeho bratstvo presťahovalo do monastiera Filoteu, kde sa stal igumenom a zaviedol kinoviálny spôsob života.

Starec Efrém sa čoskoro stal veľmi známym a počet mníchov v jeho bratstve sa rýchlo zväčšoval. Výsledkom jeho pôsobenia ako igumena bola duchovná i materiálna obnova monastiera.

Svätá Správa (Ιερά Επιστασία) Hory Atos ho požiadala, aby obnovil a personálne obsadil niektoré monastiere na Svätej Hore, ktoré trpeli nedostatkom mníchov. Starec Efrém reagoval na túto žiadosť a mníchmi zo svojho bratstva personálne obsadil monastiere Xiropotamu, Konstamonitu a Karakalu. Stal sa pravým nositeľom starobylej svätohorskej tradície a jedným z hlavných činiteľov obnovy svätohorského mníšstva. Okrem týchto monastierov duchovne viedol aj monastier svätého Jána Krstiteľa v meste Sérres, monastier Bohorodičky Odigítrie v Portariá (Volos) a monastier archanjela Michala na gréckom ostrove Tasos.

 

Ján Zozuľak

Starec Efrém na Svätej Hore