/ Svätí a starci - Životopisy / Svätý Gedeon

Svätý Gedeon

Svätý Gedeon

(1766 – 1818)

 

Svätý Gedeon, svetským menom Nikolaj, sa narodil v roku 1766 v dedine Kápurna v okrese Magnisía. Jeho zbožní rodičia Augerinós a Kyratza sa z dôvodu neúnosných tureckých daní ocitli vo finančných problémoch, preto sa s dvanásťročným Nikolajom presťahovali do dedinky Giermi a odtiaľ do Velestina, kde Nikolaj pracoval v obchode svojho strýka. Istý Turek ho uniesol a odviedol do háremu.

Syn Nikolajovho tureckého pána si všimol jeho cnosti a rozhodol sa z neho urobiť moslima, aby navždy zostal v háreme. Lichôtkami a úslužnosťou ho ľstivo oklamal a dosiahol, aby mladý Nikolaj zradil Christa. Okamžite mu vykonali obriezku a dali meno Ibrahim. Dva mesiace bol moslimom, ale počas tohto obdobia v srdci pociťoval hlboký zármutok.

Nikolaj hľadal spôsob, ako ujsť z háremu. S pomocou svojho otca utiekol do dediny Keramídi, odkiaľ s miestnymi staviteľmi odišiel na Krétu, kde sa kajal. Vyspovedal sa pri istom kňazovi a v jeho súkromnej kaplnke našiel útočisko. Po kňazovej smrti odišiel na Svätú Horu Atos, kde sa v monastieri Karakalu stal mníchom a prijal meno Gedeon. Vynikal v cnostiach a svätosti života, ale po tridsiatich piatich rokoch asketických zápasov v monastieri Karakalu sa v jeho srdci rozhorela túžba po mučeníctve za Christa, aby tak odčinil svoj hriech z mladosti.

Keď od Boha dostal informáciu o venci, ktorý mu pripravil vo svojom Kráľovstve, prišiel do Velestina a vyhľadal Turka, ktorý ho ako malého chlapca oklamal. Pri rôznych príležitostiach nadával na islam, aby vyvolal hnev moslimov. V tej dobe, tesne pred gréckym povstaním, mal v meste Tyrnavos svoje sídlo i palác Veli Paša, krutý správca Tessálie, syn Aliho Pašu, správcu mesta Joanina. Keď sa Veli Paša dozvedel o Gedeonovom postoji, prikázal zatknúť ho a predviesť na súd. Pozval najvýznamnejších Osmanov z Larisy, aby rozhodli, čo urobia s mníchom, ktorý uráža ich náboženstvo. Oni sa ho obvyklými lichôtkami znovu pokúsili zviesť na islam. Svätý Gedeon porozprával Velimu o svojom zrieknutí sa Christa v mladosti a pokračoval v nadávkach na ich náboženstvo. Zároveň predkladal dôkazy o nesprávnosti ich viery.

Turci nedokázali viac počúvať Gedeonove slová, preto mu vytrhli zuby. Následne správca prikázal priviazať ho a vláčiť za somárom po uliciach celého mesta, aby ho potupil pred ľuďmi. Svätý Gedeon svojím utrpením posvätil ulice mesta a nakoniec Veli Paša prikázal, aby mu sekerou odťali ruky aj nohy. Gedeon bez odporu, kričania od bolesti či zmeny vzhľadu statočne pretrpel aj toto mučenie a 30. decembra v roku 1818 vo veku 52 rokov odovzdal svoju svätú dušu Stvoriteľovi.

Veriaci kresťania tajne zobrali sväté a divotvorné ostatky svätého Gedeona a preniesli ich do chrámu svätých apoštolov, kde sa v súčasnosti nachádza jeho hrob a novopostavený veľkolepý chrám zasvätený jeho pamiatke. Čestná hlava svätého mučeníka Gedeona sa tiež nachádza v meste Tyrnavos a časť jeho svätých ostatkov je uložená v monastieri Karakalu na Svätej Hore Atos, kde prežil väčšinu svojho života.

Pamiatku svätého novomučeníka Gedeona Karakalského si pripomíname 30. decembra.

 

Zdroj: https://enromiosini.gr/arthrografia/ἅγιος-γεδεών-ὁ-ἐν-τυρνάβῳ-τελειωθεί

 

Svätý Gedeon

 

 

Svätý Gedeon

Chrám svätého Gedeona v meste Tyrnavos.

Svätý Gedeon

Hrob svätého Gedeona.