/ Category / Veľká Štyridsiatnica

Veľká Štyridsiatnica

  Počas týždňa ctihodný Serafím Sarovský duchovne zápasil v pustovni a v predvečer nedieľ alebo sviatkov prichádzal do Sarovského monastiera a zúčastňoval sa na…
Čítanie z Evanjelia na 5 nedeľu Veľkého pôstu Mk 10, 32 – 45 (zač. 47)  Boli na ceste a vystupovali do…
Čítanie z Evanjelia na 4 nedeľu Veľkého pôstu Mk 9, 17 – 31 (zač. 40)  Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ,…
Čítanie z Evanjelia na 3 nedeľu Veľkého pôstu Mk 8, 34 – 9, 1 (zač. 37) Ježiš potom zavolal k sebe…
 Čítanie z Evanjelia na 2. nedeľu Veľkého pôstu Mk 2, 1 – 12 (zač. 7)  O niekoľko dní znova vošiel do…
Čítanie z Evanjelia na 1. nedeľu Veľkého pôstu Jn 1, 44 – 52 (zač. 5) Na druhý deň sa Ježiš rozhodol…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o márnotratnom synovi Lk 15, 11 – 32 (zač. 79) Ježiš povedal: „Istý človek mal dvoch…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi Lk 18, 10 – 14 (zač. 89)   Ježiš povedal toto podobenstvo:…
  Čítanie z Evanjelia na 22. nedeľu Lk 16, 19 – 31 (zač. 83)   Bol istý bohatý človek. Obliekal sa…