/ Čítanie z Evanjelia / Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi

Čítanie z Evanjelia na nedeľu o mýtnikovi a farizejovi

Lk 18, 10 – 14 (zač. 89)

 

Ježiš povedal toto podobenstvo:

Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v duchu modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam.“ A mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči zdvihnúť k nebu, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, ale tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi