/ Čítanie z Evanjelia / Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

 

Čítanie z Evanjelia na 13. nedeľu

Mt 21, 33 – 42 (zač. 87)

 

Počujte iné podobenstvo: Istý človek bol hospodár a vysadil vinicu. Ohradil ju plotom, vykopal v nej lis, postavil vežu, prenajal ju vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. Vinohradníci však pochytali jeho sluhov, jedného zbili, druhého zabili, ďalšieho ukameňovali. Znovu poslal iných sluhov, viacerých ako predtým, a s nimi urobili to isté. Napokon k nim poslal svojho syna a povedal si: „Budú sa hanbiť môjho syna.“ Ale keď vinohradníci zbadali syna, povedali si: „To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ Chytili ho, vyhodili von z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Povedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písmach: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil, a je to obdivuhodné v našich očiach?“

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch