/ Katechézy - Kázne / Babylonská veža

Babylonská veža

 

Babylonská veža

 

 

Kedysi dávno ľudia rozprávali jedným a tým istým jazykom, avšak pri stavbe Babylonskej veže došlo k zmäteniu jazykov. Ako k tomu došlo a čo sa v Babylone stalo?

Z Noemových potomkov sa stal veľký národ, ktorý obýval úrodné územie okolo riek Eufrat a Tigris. Keďže ľudia žili v dostatku všetkého, pomaly zabúdali na pravého Boha a opäť sa začal šíriť hriech. Ich pýcha bola taká veľká, že sa rozhodli postaviť veľmi vysokú vežu. Mysleli si, že tí, ktorí sa budú pozerať na túto vežu, budú obdivovať tých, ktorí ju postavili, preto sa rozhodli uskutočniť svoj zámer. Domnievali sa, že majú moc ako Boh. Verili, že môžu postaviť vežu siahajúcu až k nebu. Ich pýcha nemala hraníc.

Pýcha je strašné zlo, preto Boh zmiešal jazyky a ľudia si prestali navzájom rozumieť. Nemohli pokračovať v stavbe a tak ostalo ich spoločné dielo nedokončené. Táto stavba sa nazývala Babylonská veža a jej názov je odvodený od slova Bábel, čo znamená zmiešanie jazykov.

Po tejto udalosti sa ľudia rozišli do celej zeme. S plynutím času sa vytvorili rôzne národy a každý národ mal svoj zvláštny jazyk i spôsob života. Ľudia zabudli na pravého Boha a začali uctievať všetko, čo na nich nejako zapôsobilo, napríklad slnko, vodu, mesiac, hviezdy, rieky, lesy. Dokonca aj zvieratám sa klaňali ako bohom a začali si vytvárať mnohých bohov, v ktorých začali veriť. Týmto falošným bohom zhotovovali sochy z kameňa alebo dreva, ktoré sa nazývajú modly, preto všetci, ktorí sa klaňajú modlám sú modloslužobníci, teda pohania.

Babylonská veža pripomína odpadnutie ľudí od Boha, vytvorenie mnohých národov s rôznymi jazykmi a deň Päťdesiatnice pripomína zjednotenie všetkých ľudí verných Bohu do Božieho ľudu v Cirkvi.

Pýcha je najhoršia ľudská vlastnosť, pretože človek si namýšľa, že je najlepší. Nesmie sa však povyšovať nad iných, zabúdať na Boha i blížnych. Pýcha predchádza pádu a je počiatkom každého hriechu.

Boh potrestal pyšných ľudí, ale zároveň ľudskému rodu poslal svojho Jednorodeného Syna Isusa Christa, ktorý za nich trpel, zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, aby im daroval život.

 

Ján Zozuľak

Babylonská veža