/ Svätí a starci - Životopisy / Evanjelista Ján Teológ

Evanjelista Ján Teológ

Evanjelista Ján Teológ

 

 

Ján pochádzal z Galiley a vyrástal v rodine rybára Zebedeja a Salome. Bol bratom apoštola Jakuba. Obaja nasledovali svojho otca a stali sa rybármi. Od rodičov sa naučil úcte k Bohu. Skôr ako sa Ján stal učeníkom Pána, bol učeníkom Jána Krstiteľa. Pri Jánovi Krstiteľovi spoznal Isusa, ktorý keď ho povolal, aby sa stal Jeho učeníkom, bez váhania zanechal svojho otca i rybárske siete a s láskou a oddanosťou nasledoval Isusa.

Isus Christos veľmi miloval Jána a vážil si ho. Na tajomnej večeri sa Ján opýtal svojho Učiteľa: „Kto ťa zradí?“ Spolu s Petrom nasledoval Pána na nádvorie pred židovskú veľradu. S niekoľkými zbožnými ženami stal pod krížom Spasiteľa a vtedy mu Bohočlovek Isus zveril svoju matku slovami: „Toto je tvoja matka.“ A jej vzápätí povedal: „Toto je tvoj syn.“ Od tejto chvíle sa o ňu Ján staral ako dobrý syn. A po zmŕtvychvstaní bol prvý z učeníkov, ktorý prišiel do prázdneho hrobu na Golgote. Vo všetkých týchto situáciách sa Ján ukázal ako učeník lásky.

Po zostúpení Svätého Ducha začal Ján s odvahou kázať o Christovi. Spolu s apoštolom Petrom hlásali Evanjelium v Samárii. Za svoju veľkú horlivosť a starostlivosť o prvotnú Cirkev bol nazvaný stĺpom Cirkvi. Neskôr kázal Evanjelium v Malej Ázii v meste Efez. Odtiaľ počas prenasledovania cisára Domiciána ho poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde od Boha dostal zjavenie, ktoré zapísal do knihy Zjavenia. Je to posledná kniha Svätého Písma Novej zmluvy. Po smrti cisára Domiciána sa Ján vrátil do Efezu, kde žil ešte niekoľko rokov.

Keď bol Ján už veľmi starý a nevládal chodiť bez pomoci svojich učeníkov, ani nemohol učiť ľudí, stále opakoval: „Deti moje, milujte sa navzájom“ a dodával: „Toto je prikázanie nášho Pána a je postačujúce, keď budete takto konať.“

Apoštol Ján napísal štvrté Evanjelium, tri listy a knihu Zjavenia. Pre kresťanov je príkladom lásky. Cirkev ho nazvala Teológom za jeho správne učenie o Božom Synovi.

Apoštol a evanjelista Ján Teológ zomrel v roku 101 po Christu vo vysokom veku. Cirkev si pripomína jeho pamiatku 8./21. mája.

 

Ján Zozuľak

Evanjelista Ján Teológ