/ Katechézy - Kázne / Ozajstná spoveď

Ozajstná spoveď

 

Ozajstná spoveď

 

Mnohí ľudia prichádzajú k spovedi s nadšením, tiesnení psychologickými alebo inými problémami. Spovedajú sa so slzami a sľubmi, že odteraz sa viac nevrátia k hriechu, že sa rozhodli zmeniť svoj život atď. Také niečo vôbec nemusí súvisieť s pokáním a často nás privádza do pochybností, pretože pokánie nie je ohňostroj. Vyžaduje sa čas, námaha, askéza i úsilie. V duši človeka sa to s Božou pomocou uskutočňuje tajne a trpezlivo, „ako keď človek zaseje semeno do zeme, v noci spí, vo dne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Zem sama od seba prináša úrodu“ (Mk 4, 26 – 28).

 

Prevzaté z knihy Metropolita Nektários. Návrat. Bratislava 2021.

Ozajstná spoveď