/ Katechézy - Kázne / Pokánie vedie do Božieho kráľovstva

Pokánie vedie do Božieho kráľovstva

 

 

 

Pokánie je dielom Božej blahodate. Človek, ktorý žije v tme hriechu a nepozná nádheru Božieho života, nedokáže pochopiť rozdiel medzi ľudským a bohoľudským životom. Keď Božia blahodať do jeho srdca zaseje semeno lásky, môže vidieť svoju duchovnú pustotu. Keď slnečné svetlo preniká do temnej izby, všetko odhaľuje. Rovnako tak, keď Božia blahodať osvetľuje naše duše, vidíme vnútornú pustotu, vášne a hriechy, preto naši svätí veľmi vrúcne prosili Boha: „Daj mi úplné pokánie.“ Ozajstné pokánie je bezpečná cesta, ktorá vedie do Božieho kráľovstva.

 

 

Prevzaté z knihy Metropolita Nektários. Návrat. Bratislava 2021.

 

 

Pokánie vedie do Božieho kráľovstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokánie vedie do Božieho kráľovstva