/ Katechézy - Kázne / Kríž ako symbol víťazstva

Kríž ako symbol víťazstva

Kríž ako symbol víťazstva

 

Ak je kríž symbolom Isusa Christa, symbolom, pred ktorým sa trasú démoni, prečo potom existujú ľudia, ktorí zapierajú, odvracajú sa a znevažujú kríž? Apoštol Pavol o nich s plačom hovorí filipským kresťanom.[1]

Skutočne, niektorí heretici sú „nepriateľmi kríža“. Kríž, hovoria, je nástrojom zločinu a vzdávanie úcty krížu je modloslužobníctvo. Tvrdia, že prvotná Cirkev nepoužívala znamenie kríža.

Takýto názor je nesprávny, pretože: Po prvé, Cirkev neuctieva kríž ako nejaký náhodný geometrický útvar. Po druhé, úcta k znameniu kríža má svoj počiatok už v apoštolských dobách. Po tretie, samotný Boh cez rôzne udalosti a situácie a v rôznych dobách zjavil, že kríž je Jeho symbolom. Po štvrté, vďaka znameniu kríža sa udiali a dejú obdivuhodné zázraky.

 

Prevzaté z knihy: Znamenie kríža: jeho sila, význam a zázraky. Oropos Attikis 2001.

 

[1] Pozri Filip 3, 8.

Kríž ako symbol víťazstva