/ Katechézy - Kázne / Znamenie kríža

Znamenie kríža

Znamenie kríža

 

Pred dvadsiatimi storočiami bol kríž nástrojom potupného trestu a strašnej smrti. Rimania odsudzovali na trest ukrižovaním najväčších zločincov.

Dnes kríž dominuje v celom živote veriacich kresťanov, v celom živote našej Cirkvi ako nástroj obete, spásy, radosti, posvätenia a blahodati. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Tento prekliaty a ohavný symbol najstrašnejšieho trestu sa teraz stal vytúžený a najviac milovaný. Všade to vidíš. Na svätom oltári, pri chirotóniach kňazov, na svätej liturgii; v domoch, na trhoch, v púšti a na cestách; na mori, lodiach a ostrovoch; na posteli a odevoch; pri sobášoch, na stretnutiach, na zlatých a strieborných nádobách; na ozdobách a freskách… Taký vytúžený pre všetkých sa stal tento obdivuhodný dar, táto nevyjadriteľná blahodať.“

Skutočne, kdekoľvek človek obráti svoj zrak, v chráme alebo mimo neho, uvidí znamenie kríža. Ako viditeľný, schematický symbol, ale zároveň ako svätý predmet na ohmatanie. Znamenie kríža dominuje v živote Cirkvi.

 

Prevzaté z knihy: Znamenie kríža: jeho sila, význam a zázraky. Oropos Attikis 2001.

 

Znamenie kríža