/ Čítanie z Evanjelia / Podobenstvo o svadbe kráľovského syna

Podobenstvo o svadbe kráľovského syna

 

 Podobenstvo o svadbe kráľovského syna

Čítanie z Evanjelia na 14. nedeľu

Mt 22, 1 – 14 (zač. 89)

 

Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené. Poďte na svadbu! Ale oni na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Keď to kráľ počul, rozhneval sa, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na rázcestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: Priateľ, ako si sem vošiel bez svadobného odevu? On onemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: Zviažte mu nohy aj ruky, vezmite ho a vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.

 

Podobenstvo o svadbe kráľovského syna