/ Svätí a starci - Svedectvá / Zázraky svätého Nektária

Zázraky svätého Nektária

Zázraky svätého Nektária

 

Svätý Nektários Eginský patrí k najobľúbenejším pravoslávnym svätým 20. storočia. Žil v monastieri Svätej Trojice na ostrove Egina, kde zosnul 8. novembra 1920. Bol pochovaný vedľa chrámu pod tieňom borovice, ktorú sám vysadil, a ktorá tam rastie dodnes. Hrob svätého Nektária v súčasnosti patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Grécku. Neďaleko monastiera Svätej Trojice bol postavený nádherný chrám zasvätený pamiatke svätého Nektária Eginského, ktorý patrí k najväčším chrámom v Grécku i na celom Balkáne.

Ako biskup, pastier a pedagóg bol svätý Nektários medzi ľuďmi veľmi obľúbený. Považuje sa za divotvorcu, pretože už počas života konal zázraky. Dve udalosti, ktoré sa udiali po jeho príchode na Eginu, viedli k tomu, že sa medzi obyvateľmi ostrova stal veľmi obľúbeným. Najprv uzdravil démonom posadnutého mladého muža, čo sa medzi ľuďmi veľmi rýchlo rozšírilo. Potom ho navštívili obyvatelia ostrova a požiadali ho o modlitby za dážď, pretože na ostrove tri roky nepršalo, čo malo za následok rozsiahle sucho a veľké ekonomické škody. Svätý Nektários za prítomnosti obyvateľov ostrova slúžil svätú liturgiu a pomodlil sa za dážď. Ešte v ten istý deň začalo pršať. Obyvatelia Eginy považovali tieto dve udalosti za Božie znamenia a začali považovať Nektária za svätého už počas jeho života.

 

Ján Zozuľak

Zázraky svätého Nektária