/ Svätí a starci - Svedectvá / Duchovný zápas Serafima Sarovského

Duchovný zápas Serafima Sarovského

Duchovný zápas Serafima Sarovského

 

Ctihodný Serafim Sarovský pravidelne študoval sväté Evanjelium a rád čítal evanjeliové udalosti na miestach, ktorým dal príslušné pomenovania. V záhrade Betlehem spieval anjelský chválospev: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch blahovôľa.“[1]

Stále nosil to isté jednoduché oblečenie: na hlave ošúchanú kalymavku, na tele starý biely podrjasnik, na rukách kožené rukavice, na nohách kožené ponožky. Na krátkej rjase mu na krku visel kríž, ktorým ho požehnala matka, keď odišiel do monastiera. Na ramenách nosil batoh, v ktorom mal stále sväté Evanjelium, aby mu pripomínalo Christove spasiteľné slová: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno je ľahké.“[2]

Horlivý Christov askéta žil v ustavičnej modlitbe mysle, spievaní cirkevných žalmov, čítaní svätých kníh a telesnej námahe. Počas chladných dní sekerou rúbal konáre, zbieral suché drevo, aby zohrial skromnú kéliu, kde duchovne zápasil. V lete pracoval v malej záhrade, v ktorej si pestoval zeleninu. Počas teplých letných dní do močaristých oblastí chodil zbierať trávu, ktorú potom používal ako hnojivo vo svojej záhrade. Do týchto močarín chodil nahý, opásaný len okolo bedier. Komáre a ďalší hmyz, ktorý tam bol vo veľkom množstve, ho štípal tak silno, že mu často telo nielen opuchlo a zmodralo, ale aj krvácalo. Boží askéta vedome znášal tieto mučivé rany kvôli Christovi a radoval sa, pretože, ako neskôr hovoril, vášne sa vykoreňujú s námahou a utrpením buď vedome alebo sú posielané Božou prozreteľnosťou. Toto utrpenie znášal s cieľom očistiť svoju dušu.

Keď nazbieral túto zvláštnu trávu, hnojil ňou záhradu, ktorú polieval, čistil od buriny a zbieral z nej zeleninu. Pri práci ustavične oslavoval Boha a svoju radosť vyjadroval spievaním cirkevných žalmov, ktorými osviežoval a posilňoval svojho ducha počas monotónnej telesnej námahy.

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

 

Duchovný zápas Serafima Sarovského

 

[1] Lk 2, 14.

[2] Mt 11, 30.