/ Category / Starec

Starec

  Príbeh 1    Príbeh 2    Príbeh 3   Príbeh 4   Príbeh 5   Zdroj: Rádio RTVS
  Pred koncom svojho veľmi namáhavého života ctihodný Serafím Sarovský, znamenitý Christov bojovník, nielen nezmenšil svoju námahu, ale k predchádzajúcim…
  Ctihodný Serafím Sarovský vystupoval stále vyššie a vyššie po rebríku cností a mníšskych zápasov, ale priblížila sa hodina jeho odchodu z tohto…
    Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina.     Zdroj: Rádio RTVS   Božia starostlivosť
      Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina. Zdroj: Rádio RTVS Kniha lásky
    Duchovné budovanie človeka v Christu pod vedením duchovného otca nie je samozrejmé. Predpokladá odozvu na lásku a starostlivosť,…
    Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina.   Láska k nepriateľom Zdroj: Rádio RTVS  
    V roku 1960 otec Ján Romanidis (1927 – 2001), veľký grécko-americký teológ a neskôr profesor dogmatiky na Teologickej fakulte Aristotelovej…
    Čítanie z knihy Detský paterik, ktoré odvysielalo Rádio Regina. Zdroj: Rádio RTVS Čudný žobrák    
  Počas rozhovoru s ctihodným Serafimom Sarovským koncom novembra 1831 mal Nikolaj Motovilov šťastie vidieť ho ponoreného do Božej blahodate a žiariaceho…